Zieken: de VIPs van het Rijk Gods (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 205 niet laden

Hij heeft me zwak gemaakt

Ik had God om kracht gevraagd
om succes te oogsten;
Hij heeft me zwak gemaakt
om mij deemoed te leren.

Ik had rijkdom gevraagd
om geluk te bezitten;
Hij heeft me arm gemaakt,
opdat ik wijsheid zou verwerven.

Ik had een levensgezel gevraagd
om niet eenzaam te zijn;
Hij heeft mij een hart gegeven
om al mijn broeders lief te hebben.

Nooit heb ik iets ontvangen
van wat ik had gevraagd;
maar ik heb alles gekregen
wat ik had gehoopt.

Onder alle mensen ben ik
de rijkst bedeelde.

Ik had gezondheid gevraagd
om grote dingen te doen;
Hij heeft mij ziekte gegeven
om betere dingen te doen.

Ik had macht gevraagd
om in aanzien te zijn bij de mensen;
Hij heeft mij onmacht gegeven,
opdat ik behoefte zou hebben aan God.

Ik had om dingen gevraagd
die mijn leven zonnig zouden maken;
ik heb het Leven gekregen,
opdat ik met alle dingen blij kan zijn.

Haast ondanks mezelf
werden al mijn onuitgesproken gebeden
verhoord.

Anonieme tekst in de wachtzaal van een revalidatiecentrum te New York.

Deze tekst is zeer actueel.
Veel mensen in de maatschappij tellen niet meer mee, omdat ze niet meer kunnen werken, hulpbehoevend of ziek zijn.
In het Rijk Gods tellen deze mensen echter ten volle mee. Want in het Rijk Gods telt niet de prestatie, de snelheid of het inkomen, maar de liefde. En zou een oudere niet meer kunnen liefhebben? Zou een zieke niet meer kunnen liefhebben? Integendeel, een oudere, een zieke, een gehandicapte heeft meer tijd om te luisteren naar anderen, meer tijd om te bidden voor anderen. Zijn of haar aandacht wordt niet opgeëist door het drukke verkeer, volle agenda's en zakelijke zorgen.
Denk maar aan Lidwuina van Schiedam. Ze was nog een meisje toen ze bij het schaatsen haar heup brak. De wond wou niet genezen. Ze zag haar toekomst in duigen vallen. Ze werd bedlegerig. Wat kon zij nu nog betekenen voor de maatschappij? Maar toen ze na overweging van het lijden van Christus haar lot had geaccepteerd, werd ze geestelijk adviseur van vele lijdende, bedroefde, zoekende en twijfelende mensen. Duizenden mensen, waaronder rijken en staatslieden, vonden bij haar troost of kwamen bij haar tot bekering.

In het Rijk Gods hebben ouderen en zieken dus een vooraanstaande plaats. Daarom zit u nu op een VIP-plaats. Jezus zegt: "Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders". Dat juk is het juk van de liefde.

Naarmate we ouder worden, nemen onze lichamelijke krachten af. Maar onze wijsheid, begrip, mildheid, wijs oordeel, relativeringsvermogen en naastenliefde kunnen met de jaren alsmaar toenemen.
Opa's en oma's hebben vaak meer tijd voor de kleinkinderen dan de werkende ouders. Pas heb ik een oma begraven die door een kleinzoontje oma "Amen" werd genoemd, omdat zij haar kleinzoon had leren bidden.

Het thema van Nationale Ziekendag is dit jaar: Samen Doen. Zieken en gezonden kunnen samen veel doen. Zoals een kind haar ouders kan wijzen om mooie kleine dingen in het leven, zo kunnen ook ouderen en zieken de aandacht van gezonden vestigen op de mooie dingen van het leven.
Ik heb een zieke priester gekend, die mij na mijn wijding uitnodigde op bezoek te komen. Hij wilde een afspraak met mij maken: namelijk "om het werk samen te doen". Ik antwoordde: "Hoe bedoelt u?" Hij zei: "Jij doet het loopwerk , en ik zal er voor bidden". Ik moest hem dan regelmatig op de hoogte houden van het wel en wee in mijn werk. Dat heb ik tot zijn dood gedaan. Voor mij was het fijn zo iemand op de achtergrond te hebben.

Zo, beste ouderen, mag u weten dat u bij God nog helemaal meetelt en van waarde bent.
De jongere generaties, de kerkgemeenschap en God hebben u hard nodig. Samen doen we het: de opbouw van het Rijk Gods.
Jesaja zei al: "Wie hopen op de Heer, vinden steeds weer nieuwe kracht. Zij zijn onvermoeibaar als adelaars".
Daarom zal ik aan het eind van de viering over alle ouderen en zieken een speciale zegen uitspreken. En de mensen die het zwaarste kruis te dragen hebben, krijgen de ziekenzalving. Een zalving met olie. Olie is een mooi symbool. In olie zit heel veel energie. Denk maar aan olielampen die het duister verlichten. Denk maar aan motorolie die de motor kracht geeft. Denk maar aan smeerolie die oude roestige scharnieren en kogellagers weer soepelheid geven. En de olie is gemaakt van olijven. Dat herinnert ons aan het lijden en de doodsangst van Jezus in de hof van Olijven. Door ons lijden te verenigen met dat van Christus krijgt het een nieuwe waarde en betekenis voor het heil van de wereld.