Maria-bedevaart

Zusters en broeders,

We kennen allemaal het lied: Wij zijn samen onderweg. En zo is het ook. Zeker, nu vandaag zijn wij samen onderweg naar Maria. De Lourdesbedevaart van KBG