Nieuwjaar (2012)

Beste vrienden,

De jaarwisseling laat ons niet onverschillig. Net zoals bij een verjaardag signaleert ze ons weer een afgesloten periode in ons leven. Elk jaar – zo zijn wij christenen gewend te zeggen en zo geven we het ook in onze kalender weer – is een jaar na de geboorte van Christus, dus een jaar des Heren. Ik vind dat deze zekerheid het ons gemakkelijker maakt om het nieuwe jaar met hoop en vertrouwen tegemoet te gaan. 

In dit verband zou ik u enkele gedachten voor het nieuwe jaar willen meegeven. Hiervoor heb ik me laten inspireren door een gedicht van de Duitser Erich Fried: 

Dat is onzin – zegt het verstand; Het is zoals het is – zegt de liefde!   

Het is ongelukkig – zegt de berekening; Het is alleen maar smart – zegt de angst; Het is uitzichtloos – zegt het inzicht; Het is zoals het is – zegt de liefde!  

Het is belachelijk – zegt de trots; Het is lichtzinnig – zegt de voorzichtigheid; Het is onmogelijk – zegt de ervaring; Het is zoals het is – zegt de liefde!   

Wij zijn aan een nieuw jaar begonnen. Sommigen hebben van oud naar nieuw gevierd, anderen hebben van oud naar nieuw geslapen, nog anderen hebben het begin van het nieuwe jaar angstig afgewacht. de meesten onder ons zijn hoopvol aan het nieuwe jaar begonnen.  

Het is toch wel eigenaardig dat een gewone wisseling van datum ons gevoelsmatig zo sterk kan beïnvloeden.  We schrijven nu een twee in plaats van een één. Het jaar onzes Heren 2012. Wordt daarom nu alles anders?    

Dat is onzin – zegt het verstand: die nacht kan niets veranderen. Het was een nacht zoals alle andere ook, alleen veel luidruchtiger.   

Het is ongelukkig – zegt de berekening: Als ge bedenkt wat dit jaar ons allemaal zal brengen. In 365 dagen kan er veel gebeuren. 

Het is alleen maar smart, zegt de angst: ge weet toch van hoeveel dingen ge schrikt en wat u allemaal met angst vervult. Dat allemaal, en nog veel meer, zal u overkomen. 

Het is uitzichtloos – zegt het inzicht: welke vooruitzichten hebt ge? Ge maakt misschien al mooie plannen, de meesten zult ge niet kunnen uitvoeren. Maar vooral: ge wordt weeral een jaar ouder. 

Het is belachelijk – zegt de fierheid: Wat wilt ge uitrichten tegen de groten der aarde? Zij zullen u wel klein en bescheiden houden. Ook in dit jaar zal jij weer de domme zijn en de rekening betalen.  

Het is lichtzinnig – zegt de voorzichtigheid: Opgelet! Slipgevaar. Het is vermetel om zo maar het nieuwe jaar in te stappen. Ge riskeert arm- en beenbreuken. Pas op!! 

Het is onmogelijk – zegt de ervaring: Ge zult wel zien, het nieuwe jaar wordt net als het oude, bescheiden. Wees dus tevreden als ge dat verwezenlijkt wat nodig is. Uw mogelijkheden zijn zeer begrensd – en wonderen bestaan niet. 

Maar dan komt plots de liefde recht: het is zoals het is, zegt zij.  

En de liefde zegt ook nog: belast u niet met gisteren en eergisteren; het verleden is dood. Laat uw angsten en twijfels los en ga moedig door de poort van het nieuwe leven. Het nieuwe jaar laat u nog de herinnering, uit die kan je leren, maar ze zal u niet belasten.  

Het is zoals het is, zegt de liefde: ik overwin het verstand en de berekening, ik krijg de voorzichtigheid onder de knie en ik draag de last van de ervaring; ik overwin het inzicht en de fierheid – en ik toon jullie dat er nog heel andere wegen zijn.  

Het is zoals het is, zegt de liefde!  

De liefde denkt het ondenkbare; ze maakt het onmogelijke mogelijk, kleine en grote wonderen inbegrepen. Want achter de liefde staat God. Neen, God zelf is de liefde. En met deze liefde stappen we het jaar 2012 in.  Want hoe lezen we het in de brief van de apostel Johannes:   

“Lieve zusters en broers, laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God en iedereen die liefheeft komt van God en erkent God.   Wie niet liefheeft, heeft God niet erkend; want God is liefde.   De liefde van God werd ons daardoor geopenbaard dat God zijn enige zoon naar de wereld heeft gezonden, opdat wij door Hem zouden leven.”  

Ja, het is wat het is, zegt de liefde.

Laten we onze gedachten nu even in een afsluitend gebed samenvatten: 

Liefhebbende God, elke nieuwe dag en elk nieuw jaar is een geschenk van u aan ons. Wij bidden u: laat ons niet ten onder gaan in angst en vertwijfeling. Maak ons tot open en liefhebbende mensen, die verder kunnen kijken dan de volgende moeilijkheid of tegenslag. Laat ons dankbaar zijn voor elk uur en voor elke ervaring, omdat gij, als de liefde niet ontbreekt, alles tot een zegen omvormt.  Daarvoor bidden we U, door Jezus Christus, onze Heer, die Uw liefde in onze wereld heeft gebracht. Amen.