Ongevraagde tekens van licht

Ongevraagde tekens van licht

Jesaja 7,10-14 Matteüs 1,18-24

Daarom geeft de HEER u ook ongevraagd een teken staat er aan het einde van de 1e lezing

Dit jaar toevallig? Ook nog eens aan het einde van het jaar van het Geloof scheerde maar een paar weken geleden de komeet ISON vlak langs de zon en overleefde die passage niet. De Komeet was ontdekt door 2 amateurs die berekenden dat de komeet net als de ster van Bethlehem in december zichtbaar zou zijn aan de Hemel. Bij een komeet is het net als met de koers van een olietanker op zee als je niet op tijd een piepkleine koerswijziging uitvoert bereik je niet je haven. Dat u de komeet niet ziet zit hem in de fouten marge.van tijd en ruimte in het oneindig grote heelal dat God gemaakt heeft. God is mens geworden zegt het evangelie en maakt ook wel eens een “foutje” zo lijkt het! Wat zou u gedacht hebben als de komeet deze week precies op deze tijd aan de Hemel zou hebben gestaan? Ooit was er een pastoor die de kaarsen van de adventkrans tijdens de H Mis wilde aansteken. Maar één kaars weigerde te branden hoeveel moeite hij ook deed. DAN DOEN WE MAAR ALS OF HIJ BRAND zei de pastoor en hij begon met zijn preek. als volgt ..

Velen zullen dat licht de ster van Bethlehem en het licht van het Geloof Jezus zelf niet –kunnen/willen- aannemen. Dat was 2000 jaar gelden niet anders. Als er al een God zou bestaan zou die zich niet als een mens gelijk aan ons stellen Immanuel God met ons kunt u op verschillende manieren uitleggen ….

God heeft ons lief, dat is de boodschap van Kerstmis. Hij draagt ons juist in de tijden dat wij ons van Hem verlaten voelen. Daar waar schijnbaar geen uitkomst meer is, zoals in de situatie van de H. Jozef, daar maakt Hij telkens toch weer een deur open, zodat er weer toekomst is. Daar waar wij in de diepste duisternis zijn, steekt Hij telkens minstens zo’n klein lichtje aan, dat wij de vol­gende stap weer kunnen zetten. Je mag niet twijfelen aan de nabij­heid van God. Hij gaat met je mee, want Hij blijft trouw aan zijn naam: God met ons. Je mag je altijd aan Hem toevertrouwen, zoals je bent. En als je niet meer verder kunt, wees niet bang, geloof in Hem. Hij zal je verder dragen; Hij zal je niet vergeten…Na deze preek pakte de pastoor weer een lucifer ( dat is de naam van de duivel! ) en streek deze lucifer in een beweging aan en ontstak zonder problemen de kaars die weigerde te branden. Ik kan u verzekeren als dat teken niet was gebeurd u deze tekst nooit zou hebben kunnen lezen. Zalig kerstfeest en vast een zalig uiteinde. Treutel