Vasten is je voorbereiden op Pasen

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Vasten is wel een beetje mode geworden. Wij weten allemaal hoe nodig het is om onze overtollige kilo's kwijt te raken en de reclame wordt dikwijls een vastenpredikant die ons bewijzen wil hoe nodig het is om slank te zijn. Maar dit heeft allemaal natuurlijk niets te maken met de kerkelijke vastentijd. Daarom gebruiken wij in de liturgie ook niet meer het woord vastentijd, maar veertigdagentijd als voorbereiding op het feest van de Verrijzenis, het feest van het sterven en verrijzen van de Heer Jezus. Je voorbereiden op het Paasfeest wil zeggen je vrijmaken van een te grote afhankelijkheid van de materiële dingen om je helemaal open te stellen voor het nieuwe leven dat Jezus ons aan het kruis verworven heeft. Het evangelie van vandaag geeft ons drie Jezus-woorden mee op weg naar Pasen, die ons vrijmaken om deel te hebben aan het nieuwe leven.

‘De mens leeft niet van brood alleen.' Brood heeft hier veel namen, het staat voor alle mogelijkheden, waarmee de mens zelf aan zijn leven zin en inhoud kan geven: voedsel, geld, macht, gezondheid, succes. En Jezus zegt: hoe goed die dingen ook allemaal zijn, zij hebben niet de kracht om aan de mensen de volheid van leven te schenken. Alleen God kan het hart van de mens en zijn drang naar levensgeluk vervullen. Hoeveel mensen klampen zich niet vast aan vergankelijke dingen en denken dat zij hun leven zinvol kunnen maken met bezit en macht. Jezus nodigt ons uit om ons vrij te maken van die honger naar eten en drinken, naar feesten en genot. Onze levensvervulling zullen wij alleen vinden in het volbrengen van Gods wil. Alleen in het vrij worden en het vrij staan tegenover de materiële dingen ontsluit zich de ware zin van het leven. Wij mogen leven van het Woord van God, daarop vertrouwen wij.

‘De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.' Eigenlijk dienen wij in ons leven dikwijls valse goden: zoveel stoffelijke waarden stellen wij boven God. Wij aanbidden macht, prestatie, techniek. Juist dat is het, wat de duivel ook van Jezus gewild zou hebben en waartegen Jezus zich in alle beslistheid geweerd heeft. De vastentijd is voor ons een uitnodiging om God, God te laten zijn in ons leven, om aan God in alles de eerste plaats te geven. Wij moeten weer kunnen erkennen dat wij alles aan God te danken hebben. Vasten betekent elke vorm van afgodendienst afzweren.

‘Gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen.' Wij laten ons vaak verleiden tot een heel liberaal christendom. Wat de geboden van God betreft, kiezen wij vaak precies wat ons past en wat ons niet past dat leggen wij eenvoudigweg naast ons neer. Wij mogen God niet gebruiken om onze wensen door te drukken, wij mogen God niet ter verantwoording roepen, wij mogen God niet onze wetten voorschrijven, integendeel, wij moeten ons leven richten naar de wil van God.

Deze veertigdagentijd voor Pasen is een uitnodiging om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan, de weg van sterven aan ons zelf, de weg van toewijding aan de anderen, de weg van gebed en bezinning, dan zal het nieuwe leven dat Jezus ons door zijn sterven heeft verworven, openbreken in ons eigen leven en ook in de maatschappij.