Eigenliefde komt op de derde plaats.

Eigenliefde komt op de derde plaats.

Paulus en Barnabas zeggen in de 1e lezing dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. Kijkend naar het record aantal echtscheidingen en samenwonende stellen die ook het geloof in elkaar verloren (lijken?) te hebben lijkt de “stelling” van Barnabas en Paulus niet te kloppen. Vele koppels vooral die uit het Jet set circuit de happy vieuw WILLEN u laten geloven dat ze toch vooral als goede vrienden uit elkaar zijn gegaan. Die uitspraak komt van hun gespleten tong. Het verleidt net zoals de slang in het paradijs dat doet koppels die niet zo knap zijn en niet in de slappe was zitten maar in financiële problemen, ziekten of andere onbeantwoorde verlangens verkeren. Je kunt je nog voorstellen dat hun beproeving te groot was is .

Liefde kan behoorlijk ingewikkeld zijn (lijken) In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen

Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.

Daarom is het aantal echtscheidingen zo hoog mensen lijken teleur gesteld omdat ze niet voortdurend verheerlijkt worden door hun partner(s) . Net als God willen zij voortdurend verheerlijkt worden.

Je bent wel een beetje dom als je er zo denkt over DE Liefde.

De volgende zin in het evangelie staat haaks op de vorige zin. KINDERTJES!! zegt Jezus -zo toont hij ons ook dat hij humor heeft- Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Kinderen houden onvoorwaardelijk van hun ouders. Omgekeerd is dat bijvoorbeeld ook het geval bij 40 procent van de gescheiden vaders die tientallen jaren het contact met hun biologische kinderen hebben verloren. In deze poel van ellende en vader verlating vraag je je af waarom je nog leeft? Waartoe zijn we op aarde? Volgens het “boekje” van de Kerk om God lief te hebben en HET TWEEDE GEBOD DAARAAN GELIJK onze naaste als ons zelf. Dus ik sta op de derde plaats!

Ja dat klopt! Echte liefde is altijd gericht op de ander tot de dood ons scheid en zelfs daarna. Relaties sterven immers niet. Dat is eeuwen (met zijn ups en downs) het succes van God en die koniningszoon die zelf weten hoe het is om als een mens te leven. Ons nieuwe koningskoppel Lex en Max mag je net als God ook op vele manieren aanspreken. Op de manier en wijze die jij vertrouwd vind voor een intieme omgang. Zo wil God ook bij ons wonen Wij zullen zijn volk zijn en Hij, God-met-ons, zal onze God zijn. Komende week is het dus dubbel feest. Treutel