Samen zoeken C (2013)

Het is vandaag de vierde zondag na Pasen, en elk jaar wordt er op die zondag een deel gelezen uit tiende hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Dat is natuurlijk geen spectaculaire boodschap….Daar zat je niet op te wachten…

Maar in deze lezing noemt Jezus zichzelf de goede herder die in alle omstandigheden voor zijn schapen blijft zorgen. En vandaag voegt Hij daaraan toe dat hij hun naam kent, dat zijn schapen naar Hem luisteren en Hem volgen en dat hij Herders nodig heeft.

Daarom is het traditioneel vandaag ook roepingenzondag. Vroeger werd daarbij uitsluitend gedacht aan een roeping tot priester, pater of zuster.

Zij werden dus uitdrukkelijk geroepen om goede herders te zijn. Maar die roeping geldt niet meer alleen voor hen, ze geldt voor alle mensen.

Dus vandaag wordt aan u gevraagd om die goede herder te zijn…. want allen zijn wij Gods kinderen, dus zijn we allen geroepen om goede herders te zijn voor onze medemensen.

Deze tekst, dit evangelie, kan eigenlijk niet schoner uitkomen…

Vorige dinsdag zaten we in een behoorlijk gevulde zaal van het Cultureel Centrum ter Schelde samen te zoeken hoe we dit alles in de toekomst kunnen waarmaken. Hoe onze parochie verder moet in de toekomst. Ten eerste met één kerk in plaats van twee.

We kregen de voor- en nadelen van de Lucaskerk en van de Sint Anna-ten-Drieënkerk op een rijtje. Allemaal goed voorgekauwd.

Crisis in de kerk? Dat woord heb ik niet gehoord.

Neen, het werd een samen zoeken, hoe doen we het verder?

Aan de hand van 4 vragen konden we ons oriënteren:

1e vraag:

Blijven we verder werken aan een gemeenschap van gelovige mensen op deze Linkeroever?  

Daar is wel een beetje roeping voor nodig.

Goed, laat ons eerlijk zijn: wij komen naar de kerk vooral omdat we mekaar willen terugzien, willen ontmoeten. De meeste mensen komen naar de kerk als er wat te doen is, dus voor gelegenheidsvieringen….doopsel, vormsel en communie, uitvaarten, maar ook voor boetevieringen, feestvieringen, gedachtenisvieringen. Er zijn zo vele redenen om uitgenodigd om “geroepen” te worden.

Je zou gemakkelijk kunnen zeggen, het brokkelt af, we zien het verminderen, wat is het percentage van het aantal mensen op deze linkeroever dat we bereiken?

Maar dat deden we niet !

Hier zijn nog verzorgde vieringen waar veel mensen aan meewerken, hier is nog een parochieleven, op verschillende fronten, hier is nog inzet voor de anderen, door verschillende verenigingen. Hier zijn nog mogelijkheden dank zij voldoende goede infrastructuur en gebouwen van de parochie. Het profileert zich niet allemaal in het kerkgebouw. Maar de gemeenschap is er, er is een kudde, en er is nog een herder.

We zochten eerder naar de link, hoe kunnen we naar buiten komen met onze goede-wil-gemeenschap, en hoe kunnen we mensen aanspreken?

2e vraag:

In onze visietekst opteren we voor een “open kerk”in de brede zin van het woord…Hoe?

Ja zet de deuren maar open, ik weet alleen niet of er dan iemand zal binnenkomen.

Maar toch zijn we bezig met zieken, met rouwende mensen, we zijn bekommerd om onze directe omgeving, ook voor eenzamen, daklozen en vreemdelingen. Jan Wouters doet goed werk in die richting, we willen er ook voor openstaan.

We zochten ook hoe we een dienende kerk konden zijn, waarvan ook onze paus Franciscus droomt.   We hebben aandacht voor de wereldwinkel, voor welzijnszorg, voor broederlijk delen, voor de mazen van het net…

Vraag 3 was een pak moeilijker:

Kiezen we voor een blijvende aanwezigheid in het Europark?

Als straks de Lucaskerk er niet meer is, zouden we toch graag nog een kleine ontmoetingsruimte hebben. Daar waar de mensen uit de buurt kunnen samenkomen.

Kunnen en willen we inspelen op de nieuwe ontwikkelingen in het Europark? Zijn er organisaties waarmee we kunnen samenwerken?

Willen we samenwerken met andere organisaties die in die buurt operationeel zijn?

We voelen aan dat we niet allemaal op eenzelfde lijn zitten. Een aantal mensen wil echt wel iets doen voor deze wijk. Anderen zeggen: we moeten ons niet opdringen, er zijn andere organisaties die hier veel sterker in zijn. Laat die maar doen…

Ik ben benieuwd om de verslagen van alle gespreksgroepen te zien. Uiteraard kan ik mij, op dit moment, niet uitspreken over deze materie. Dat zou de zaak vooruitlopen.

Vraag 4, de laatste vraag was ook niet gemakkelijk:

Een Eco-kerk, hoe realiseren we dat?

Daar is niet iedereen in thuis. Ik zag wel wat gefronste wenkbrauwen, en terecht.

Een eco-kerk is niet alleen zonnepanelen op het dak en recyclage bij de vuilbakken…

Het is ook soberheid, stilte en rust, eerbied voor de schepping, dankbaar Gods gaven aanvaarden en delen, gezondheid, niet altijd de winstdrang nastreven…

Wat kan een parochie hier aan doen?   In liturgie, activiteiten, beheer gebouwen, als medewerker?

Ik ga toch iets doen wat niet mag, en ga u toch al 2 antwoorden verklappen die ik in een werkgroepje hoorde.

Iemand droomde van een kloostertuin rond deze kerk, met veel kleine perkjes, omzoomd met buxus of palm en waar vrijwilligers kruiden en groenten in planten en onderhouden. Origineel toch?

En iemand anders zei: laten we stoppen met de misboekjes. Te veel papier, te veel bomen, te veel fotokopiekosten, we projecteren gewoon alle teksten en we lezen deze af…. Origineel toch?

Beste mensen, als brainstorming, gewoon uw gedachten eens laten lopen, kon deze avond tellen. Ik zag toch vele tevreden gezichten.

Je hebt de kans om de 2e avond ook mee te maken. Morgenavond in het Sint-Anneke Centrum bespreken we 4 nieuwe vragen. Iets concreter rond onze werking, de structuur van onze parochie, het engagement van de jeugd, de mogelijkheden van een kerkgebouw. Zorg dat je er bij bent !