Woorden wekken, maar voorbeelden strekken

2e zondag van Pasen             Cyclus C                    2019                                       Johannes 20,19-31

 

Woorden wekken, maar voorbeelden strekken

De andere leerlingen vertelden hem: “We hebben de Heer gezien”. Maar hij zei: “Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de nagels erin; ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet.”

Beste vrienden, daar zou het verhaal van de ongelovige Thomas tot een einde zijn gekomen indien Jezus niet zelf had ingegrepen. Indien Jezus acht dagen later niet zelf het initiatief had genomen, dan zou die Thomas wel nooit een gelovige Thomas zijn geworden. Maar gelukkig is Jezus nog een tweede keer verschenen. De Thomas van toen, die had geluk. Jezus liet zich door hem aanraken en Thomas kon geloven. Die Thomas had werkelijk geluk. Maar wat met al die andere Thomassen, en dan vooral ook met de moderne? Wat met al die mensen die in onze tijd zeggen: “Wanneer ik van die Jezus niets voel, dan kan ik ook niet in Hem geloven”? Wat gebeurt er met diegenen die dat, wat over Jezus wordt verteld en verkondigd, gewoon niet meer aannemen en juist zoals Thomas zeggen: Dat is allemaal niet bewezen, en wat niet bewezen is, dat kan ik niet geloven? Wie overtuigt er die Thomassen van vandaag?

Jullie kennen het antwoord: Om mensen in onze tijd het geloof te laten vinden heeft Jezus ons nodig, of we dat nu willen weten of niet! De tijden waarover het evangelie ons bericht, die zijn tenslotte al lang voorbij. De tijden waarin Jezus door gesloten deuren binnenkwam, en zijn wonden liet aanraken, die behoren, hoe spijtig we dat ook mogen vinden, voor altijd tot een ver verleden. Andere mensen de weg naar het geloof tonen, de Thomassen van vandaag overtuigen, dat is nu onze taak geworden. Jullie weten dat allemaal! Maar wanneer u zich nu afvraagt hoe dat allemaal in de praktijk zal moeten gebeuren, hoe wij andere mensen voor het geloof in Jezus Christus kunnen winnen, dan kan ik jullie maar één enkele raad geven: kijk asjeblieft niet naar mij! Ik ben op dit moment vermoedelijk het slechtste voorbeeld om een mens die twijfelt, te kunnen helpen. Want lang spreken en veel woorden gebruiken, is de slechtste manier om iemand ergens van te overtuigen. Met woorden en zinnen kunt ge misschien wel iemand ompraten, maar overtuigen, dat is heel wat anders! Een groot aantal denkers en geleerden hebben dikke boeken geschreven over de weg naar het geloof. De meesten onder jullie zullen hun namen niet kennen. Maar jullie kennen allemaal wel Moeder Theresa, een vrouw die weinig sprak, maar die zich heel haar leven lang voor armen en zieken heeft ingezet. Met woorden en zinnen kunt ge misschien wel iemand ompraten, maar overtuigen, dat is heel wat anders!

Er werden reeds enorm veel verhandelingen en geleerde boeken over de naastenliefde geschreven – en ook die staan onder een dikke stoflaag in een of andere bibliotheek. Maar de vele eenvoudige vrijwilligers, die bij supermarkten en veilingen voedsel bijeen bedelen om het in de voedselbank aan de armsten te kunnen uitdelen die zijn overal gekend. Mensen die hun geloof levendig beleven, mensen zoals Moeder Theresa en de vrijwilligers van de voedselbanken, die trekken belangstelling. En ze laten de Thomassen, die niet kunnen geloven, aanvoelen dat die Jezus waarvan sprake, toch wel iets voor hen zou kunnen betekenen! Met woorden en zinnen kunt ge misschien iemand ompraten, maar een door geloof gekenmerkt leven, dat kan overtuigen.

Wanneer iemand als een overtuigd christen leeft in een wereld, die helemaal niet meer christelijk is, dan zet dat niet alleen aan tot denken. Wie zo leeft geeft een kans aan iedereen die zelf niet meer kan geloven – een kans voor de moderne Thomas om aan te voelen dat er aan die leer van Jezus Christus toch wel iets interessant zou kunnen zijn. Christus gaat vandaag niet meer door gesloten deuren om de mensen te overtuigen. Opdat anderen in Hem zouden kunnen geloven heeft Hij vandaag mensen nodig. Mensen die door hun levenswijze getuigenis geven voor die Jezus Christus, die in hun leven gewoon verwezenlijken wat het betekent Christen te zijn – met alle consequenties – die dus gewoon als christenen leven. Want zo een leven, dat overtuigt! Amen