Jezus heeft macht over de dood

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Dagelijks worden er doden uit onze steden en dorpen weggedragen, maar er komt niemand die ze levend maakt. Dagelijks worden dode kinderen door hun moeder beweend, maar er is niemand die zegt: "Ween maar niet" en die hun het kind teruggeeft. De dood is onbarmhartig en onherroepelijk. Wij mogen ons nog zozeer tegen de dood verzetten, tenslotte moeten wij ons toch bij de dood neerleggen, omdat hij de sterkere is.

Wat baat ons eigenlijk dit verhaal van de opwekking van een dode? Daar kunnen wij nu toch niet meer op rekenen. Het verhaal dat er tweeduizend jaar geleden een dood kind aan de moeder levend werd teruggegeven, zal nu geen enkele moeder bij de dood van haar kind kunnen troosten.

Maar ook als er nu eens iemand werkelijk uit de dood terug-keerde, dan zou hij toch weer aan ziekten zijn onderworpen, dan zou hij nog een keer moeten sterven. Dan is zo'n opwekking uit de doden alleen maar een voorlopig en tenslotte nutteloos gebeuren.

Het evangelie wil ons niet uitnodigen tot een geloof dat eindigt in het voorlopige, in het vergeefse. Het geloof dat in het evangelie verkondigd wordt is niet het geloof in een wonderbare bevrijding van de dood. Dit verhaal wil ons iets zeggen over Jezus, die in dit evangelie ‘Heer' genoemd wordt. Die Jezus bleef zelf niet gespaard van de dood. Hij heeft zelf de dood op zich willen nemen. Alleen over de dood heen gebeurde de verrijzenis. Jezus is gestorven om een nieuw en onsterfelijk leven bij God te verwerven. Na de dood hebben de leerlingen Hem ervaren als de Verrezene, als de levende. Zij hebben de triomf van God over de macht van de dood verkondigd, die in de verrijzenis van Jezus duidelijk is geworden. In wezen is dit verhaal van de opwekking van die jongeman een paasverhaal, waarin getuigenis wordt afgelegd dat Jezus door de dood heen verder leeft en macht heeft om eeuwig leven te schenken aan alle mensen. Lucas heeft ons dit verhaal niet verteld om ons een sensationeel wonder te schilderen, maar om over Jezus te spreken, die voor eens en altijd de dood overwonnen heeft. Hij heeft dit verhaal geschreven om ons op te roepen tot een gelovig vertrouwen in Jezus, die ook voor ons leven en verrijzenis wil zijn.

In de tijd van Lucas hadden de mensen minder moeilijkheden met zulke verhalen dan wij, zij stonden veel onbevangener tegenover verhalen van dodenopwekkingen. In hun wereldbeeld was een dodenopwekking weliswaar uitzonderlijk, maar zij beschouwden die als mogelijk. Aan veel grote mannen werd dan ook de macht toegeschreven van een dodenopwekking. Zo lezen we dat de profeten Elia en Elisa doden hebben opgewekt, zoals ook Petrus en Paulus en veel heiligen uit de eerste tijd van het christendom.

Als wij dat bedenken, zullen veel van de moeilijkheden die wij bij het lezen van zo een wonderverhaal hebben, vanzelf wegvallen. Dan begrijpen wij dat onze vraag of een dodenopwekking natuurwetenschappelijk mogelijk is aan de uitspraak van dit bijbels verhaal voorbijgaat. Het evangelie wil ons geen geneeskundige of biologische fenomenen vertellen, maar ons opwekken tot geloof in Jezus, die Heer is over leven en dood.

Wij worden uitgenodigd te erkennen dat het geloof in Jezus ook zin heeft als lijden en dood ons overvallen. Met het geloof dat Jezus aan onze doden eeuwig leven schenken kan, kunnen wij ons wederkerig troosten, als de dood een van onze dierbaren van ons wegneemt en kunnen we voorzichtig zeggen: ween maar niet. Die troost verwacht geen wonder, zoals hier van de dode jongeman verteld wordt. De troost komt veel meer uit het geloof dat sinds de verrijzenis van Jezus de macht over de dood verbroken is. Als wij in gelovig vertrouwen, het sterven, de dood aanvaarden, zoals Jezus dat gedaan heeft, dan zal de dood een overgang zijn naar het huis van de Vader, een binnentreden in het onvergankelijk leven van God. Het verhaal van de opwekking van de jongeman van Naïn is een verhaal van geloof en hoop. Het zegt ons: God ontfermt zich over deze wereld die aan de dood onderworpen is. Sinds de verrijzenis heeft de dood zijn macht verloren.

De dag zal komen, waarop Christus ons ook zal aanraken en zal zeggen: sta op. Wie dat echt kan geloven, hoeft niet meer te wenen, als iemand die geen geloof heeft.