Zo dood als een Pier ?

Regenwormen zijn hermafrodiet . Dat betekent dat ze zowel mannetje als vrouwtje zijn. Toch moeten ze paren om zich te kunnen voortplanten. Na de paring wordt er eieren in een cocon gevormd. Een regenworm kan de achterste segmenten afwerpen wanneer deze vast komen te zitten , Bijvoorbeeld in de bek van een insect. Maar dit kan maar met enkele segmenten. Autotomie is het afwerpen van lichaamsdelen om aan een aanvaller te ontsnappen. Dit komt dan vooral voor wanneer er weinig andere mogelijkheden zijn om te ontsnappen. Het bekende voorbeeld is de staart van de hagedis. Er zijn meer dieren welke ook zelfamputatie gebruiken: vooral door dieren welke tussen stenen leven waartussen ze vast kunnen komen te zitten. Neem een kijkje bij:de zoet waterpissebed de standkrab langpoot mug of hazelworm Die kunnen dat truckje ook.

Het is dus een fabeltje dat als je een regenworm door midden knipt je er twee levende voor terug krijgt. Ook een regenworm of een langpoot mug die ooit een poot is uitgedraaid gaat DOOD. De kans dat dat op natuurlijke wijze gebeurd is minimaal eerder dient het insect bij leven als voedsel voor een ander organisme. De Katholieke kerk is een kosmische kerk dwz dat zij is ontstaan en geënt op en uit de natuurprocessen.

Vorige week hebben we sacramentsdag gevierd waar in wij Jezus tegenkomen in het Heilig avondmaal. Deze week komen we Elia en Jezus tegen die een dood “organisme” weer tot leven wekt

Hoe doen zij dat toch ? In de natuur is dat nog nooit zo vertoond. Hoe kun je zo een verhaal dan verzinnen en vooral durven op te schrijven en te verkondigen van de kansel.

Dag in dag uit. maakt men sterfgevallen mee waarvan we zeggen: 'Dat had niet moeten gebeuren. Hij is veel te jong gestorven. Zij/hij kan niet gemist worden.'

In beide lezingen gaat het over de enige zoon van een weduwe. Met de dood van de zonen sterven eigenlijk ook de moeders. Ze hebben geen toekomst, want geen kostwinner meer en dus geen bestaansmogelijkheid. Ze moeten voortaan gaan bedelen en zijn aangewezen op liefdadigheid van anderen. Bovendien is er geen nageslacht, geen nieuwe generatie voor het volk van Israël. Uit hen kon in ieder geval geen Messias meer voortkomen. Een generatie sterft uit. God is Alfa en Omega het zijn de twee vormen/tekens die een worm bij zijn leven kan aan nemen. en ons kan laten zien.

Sommige mensen keren zich af van God en zoeken in hun eigen milieu hier op aarde hun eigen kleine geluk ten eige bate. God doet dat niet.

God wil meer, Hij wil in gewone aardse mensen aan het licht komen. Hij komt aan het licht in mensen die soms in hun “rottige” omgeving de bitterheid en teleurstelling zijn kwijtgeraakt, die het vertrouwen in het overleven van de mensheid –toch- weer hebben opgenomen. En zij brengen mensen, die dat met hen nog durven geloven, bijeen. Nieuwe mensen met nieuwe vergezichten in een verouderende wereld. Ze zijn er, want God wekt ze ten leve. Ja zelfs tot een eeuwig leven. En de oude moeder aarde, die haar kinderen ten grave schijnt te dragen, vindt weer toekomst. Geloof is altijd die hoop houden op de uitzondering. Of net als een worm toch maar uit de aarde naar het licht kruipen om voedsel te vinden. Durf je zo te denken, tegen alle waarschijnlijkheid in. Durf je mee te gaan in de stoet van levend-makers, de stoet van Jezus? Het dood zijgen en maken en elkaar een poot uitdraaien of verdeling te zaaien afzweren en het elkaar overeind helpen aanleren! Je bent van harte welkom; wij en God PERSOONLIJK zullen over je waken.