vaar naar het diepe

 

wie droomt er soms niet stiekem van een volle kerk als hij de menigte ziet die zich verdringt om een gevierd politicus te horen spreken? Wie bekruipt datzelfde gevoel niet als je het evangelie hoort. De menigte verdringt zich om toch maar iets van Jezus te horen. Het is zelf zo erg dat ze Jezus ongeveer in het water duwen en hij in een bootje moet stappen. Zie je het tafereeltje voor je? Het lijkt zo romantisch, maar toch... het verhaal gaat verder.

 

Ook politici, zoals gezegd, kunnen mensen zo boeien, ja zelfs begeesteren maar Jezus gaat verder. Het is niet genoeg om te luisteren naar zijn woord, hij doet geen vage beloftes maar vraagt inzet. Hij verwacht dat we er echt iets voor doen. Hij is een verstandig man, Hij weet dat luisteren alleen een leven niet kan vullen. Een mens is gemaakt om iets te doen. anders dan politici daagt Jezus dus mensen uit om er zelf werk van te maken. Hij toont de weg maar we moeten Hem zelf gaan...

 

De weg gaan die Jezus zegt, is niet altijd gemakkelijk. Soms verwacht Hij dingen die zo onlogisch zijn. we horen het in de rest van het verhaal. Stel je het weer even voor; je hebt een hele dag gewerkt, je bent uitgeput en toch heeft je werk je nikske opgebracht. En dan komt er iemand die er niks van kent, die wel goed kan praten en zo maar toch niet van de stiel is en die zegt doodleuk, probeer het es anders, dan zal het wel wat opleveren... In die situatie zit Simon, de hele dag gevist, doodmoe is hij en amper een paar sardientjes gevangen. En Jezus zegt, smijt je netten nog maar es uit in het diepe. Is het niet om te ontploffen? En toch, op Jezus woord doet hij het toch, Jezus smijt zelf niet de netten uit...

Het resultaat is overweldigend... niet alleen vangen ze zoveel vis dat hun netten bijna scheurden, neen ze zijn zelf ook andere mensen geworden. Jezus woord heeft niet alleen invloed op hun werk maar op hun hele leven. Ze vaarden als het ware naar het diepe in zichzelf, dat wat misschien beter geen daglicht zag en ze merken dat ze niet bang hoeven te zijn om het naar boven te brengen. Ze zien in dat ze anders moeten gaan leven. Het woord van Jezus doen, vraagt om een drastische verandering in het leven. in het geval van Simon en zijn broers is die zo drastisch dat ze hun werk verlaten, alles achterlaten, om altijd bij Jezus te zijn.

 

Onze kerken blijven leeg, mensen vinden andere plaatsen waar ze opgeroepen worden om iets te maken van hun leven, hun leven geven voor de andere. Misschien niet altijd in de naam van Christus, maar daar gaat het niet om, als het goede maar gebeurt...