God kan niet lijden maar Hij lijdt wel mee

Misselijk en boos wordt je van de verhalen deze week in de lezingen. Bent u er volgende week nog? Of is dit de druppel die de emmer laat overlopen en loopt u met een grote boog om de katholiekekerk  In de 1e lezing worden 7 broers dood gemarteld en de lezing van het evangelie. Gaat het over 7 broers die telkens met een weduwe aan de haalgaan louter voor een nageslacht.

Het getal 7 staat voor de dagen van de week en geeft aan dat marteling en overspel dagelijkse kost is zeg maar menselijke weeffouten in de wereld van vandaag. Zo is de schepping van God NIET bedoeld. Wij zijn onderweg naar de 8e dag. Dat is de dag waarop de zon niet meer onder zal gaan en die gelukkig eeuwig duurt. Dat ritme dat ooit onderbroken wordt door de 8e  dag leest u in het begin van de bijbel in scheppingsverhaal Genesis. Dat is de boodschap die men vandaag aan u probeert over te brengen. De vraag is wat heb je daar wel niet voor over? Jezus stelt ook in de bijbel dat vreugde jubel en een grote beloning in het vooruitzicht aan degenen die om mijnentwil worden uitgescholden , vervolgd en van allerlei kwaad beticht worden (Mt 5.11) In Alle perioden van de geschiedenis zal er vervolging omwille van de gerechtigheid zijn. Ja dat is mooi maar moet dat dan gepaard gaan met zoveel soorten van verdriet? Wanneer Petrus die Jezus 3X !! verraden heeft wordt getroffen door de blik van Jezus terwijl hij aan zijn kruis hangt barst hij in tranen uit, die tranen genezen hem ze ploegen het aardrijk van zijn ziel om. Hij begint opnieuw en wordt nieuw. Dat is “fijn” … voor Petus.!?

 

In het evangelie laten de Saduceeën aan Jezus weten dat zij OOK niet in een leven na de dood, in een opstanding geloven en ze lokken hem uit de tent met allerlei redeneringen. Jezus gaat er niet op in en zegt alleen dat God een God van levenden is en niet van doden. Ook Jezus die door God zelf gezonden is, één met god zelf is, zeggen we in onze geloofsbelijdenis, is ook helemaal mens en kan ook niet precies zeggen hoe het daar zal zijn.

 

Hij heeft het niet over een plaats, over een tijd . Hij heeft het over God zelf die niet te vangen is in een beeld. Geen man met een lange baard en een stok, die als een grote tovenaar ergens boven op een troon zit en het allemaal maar onbewogen laat gebeuren en aanziet. Nooit heeft Jezus zich zo over God uitgelaten. Wel zegt Hij vandaag. Hij is een God van levenden en de doden worden opgewekt.

Geloof dat nu maar. Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van punt amen. Verder blijft de dood de opstanding de verrijzenis een groot geheim, waar we alleen maar over kunnen dromen in menselijke beelden. Wat is dan -in hemelsnaam- de functie van al dat verdriet? God geef mij een teken!

 

Er is nog een voorbeeld van verdriet dat genezend werkt: Maria die met haar zus de vrouw van Kleopas en Maria Magdalena en Johannes onder het kruis staat in een wereld vol wreedheid, cynisme of angstwekkend opportunisme. Het is een groepje mensen dat trouw volhoudt. Ze kunnen het ongeluk niet keren maar lijden mee aan de zijde van het slachtoffer. Hun liefde drukt hun trouw aan God uit die liefde is. Over dit medelijden merkt de heilige Bernardus van Clairvaux op God kan niet lijden maar hij lijdt wel mee.