Afgunst

Zacheüs was klein van gestalte en woonde op een aardbol die voor God is als een stofje is op een weegschaal. Of als een dauwdruppel die neervalt op de aarde en waarover God zich ontfermt.

God die zich druk om alles en het geringste? Het zijn prachtige woorden uit die eerste lezing. God is Pervasief dat wil zeggen dat hij in alles diep doordringt. Hij “heerst” vol liefde over alles. Hij straft de zondaars met mate, en herinnert ze waarschuwend aan hun zonden, opdat ze hun boosheid verlaten en trouw blijven aan U, Heer. Zo is hij een Vader die overal oog voor heeft en ons zijn kinderen de ruimte geeft om te groeien.

 

Bemoeit God zich niet met teveel zaken en met mij? Mag ik het zelf ook uitmaken?  Die zelfbeschikking (bijvoorbeeld bij euthanasie) noemt men Hedonisme. Wij ervaren zijn vrijheid te weinig waardoor de puinhoop hier op deze aarde alleen maar lijkt toe te nemen, omdat….. God steken laat vallen op plaatsen waar wij niets aan kunnen of willen doen. Ons heelal bestaat uit ontelbare sterren en melkweg stelsels. Op grond van kansberekening is de uitkomst dat er ergens op vele lichtjaren ook leven op een andere aarde/planeet is waar God vast het zelfde heeft gedaan als met de aarde. Hoe zou het leven zich daar ontwikkeld hebben? Misschien hebben ze daar hem beter begrepen en heeft de opvoedingsmethode van onze Vader meer vrucht geschoten. Wonen daar meer heilige boontjes? Paus Franciscus vindt zich zelf geen heilig boontje. Toen men hem vroeg wie hij DENKT dat hij is noemde hij zichzelf een zondaar! Als Franciscus serieus zo over zich zelf denkt ziet het er op aarde nog slechter uit. Wat zijn wij dan?

 

Tollenaars! omdat 98% procent van de aardbewoners stiekem solliciteert naar een droombaan van de oppertollenaar en ambtenaar Zacheüs. Een vaste zorgeloos goedbetaalde baan.

 

Waren wij maar ook zo rijk als die Zacheüs! Na een bezoek van Jezus biecht hij zijn fouten op en besluit hij wat premies af te dragen waarna er nog genoeg voor hem zelf over lijkt.

 

Zacheüs schonk slechts de helft van zijn vermogen terug aan de armen. Jezus lijkt een beetje inconsequent. Ooit zei hij tegen een rijke jongeling om alles wat hij bezat te verkopen en Hem te volgen. De mensen die Zacheüs afgeperst heeft schenkt hij (maar) vierdubbel terug inderdaad God straft met mate. En heerst vol liefde over al wat leeft. Dat snappen wij nog niet. Waarschijnlijk is het gras bij de buren vele licht jaren verder niet groener als bij ons op deze aarde. Het is afgunst die ons hier boos maakt. Als ik bijvoorbeeld mocht oordelen had ik het wel geweten en kwam Zacheüs er niet zo genadig vanaf. Wanneer Jezus bij mij zou aankloppen, komt Jezus met zijn gematigde straffen mijn huis niet meer binnen. Door afgunst willen wij meer vergelding en roepen om strengere straffen dan God uit deelt. In het paradijs zijn wij Hem ontrouw geworden en vervreemd van die wereld en zo buiten (het paradijs levende) aardse wezens geworden. Wij hebben van de verboden appel uit het paradijs geproefd omdat wij denken het beter te weten en te oordelen over goed en kwaad dan God. Zo lijken wij nu als in een enge sciencefiction film reddeloos naar een zwartgat af te glijden. In het enge Zwartegat geen leven naar de dood geloven veel mensen nog. Men gunt zichzelf zo geen geluk!

 

Zacheüs wilde slechts weten wie Jezus is en verstopte zich achter de bladeren van een vijgenboom. Hij werd ontdekt door Jezus die iemand zoekt om te redden wat verloren was. Paus Franciscus biecht elke week! De biecht is voor hem geen folterkamer. Hij ervaart in die ruimte telkens weer de kracht van vergeving en liefde. Franciscus oordeelt niet over andere mensen. God zelf gelooft in de kracht van de vergeving die diep in mensen doordringt en mensen tot betere mensen maakt. Dat geluk gun je iedereen. Treutel