Wie zijn vader en moeder niet haat

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Wat een choquerende taal gebruikt Jezus vandaag. Als iemand zijn vader en moeder niet haat, zelfs zijn vrouw en kinderen, kan hij Jezus' leerling niet zijn... Zou Hij dat nu zo bedoelen. Zou Hij die mensen, die je het meest nabij zijn, uitsluiten van zijn grote gebod van de naastenliefde? Vermoedelijk wil Jezus ons met deze harde uitspraken tot nadenken dwingen. Hij wil ons wakker schudden.

Want het is ontegenzeggelijk waar, dat toetreden tot het christendom iets heel anders is dan lid worden van een zangkoor, of van een parochieraad, of van een oudervereniging, of van een sportclub. Al deze lidmaatschappen nemen een deel van je leven in beslag, al die dingen vragen een deel van je tijd. Dat hoor je ook als iemand gevraagd wordt lid te worden van een zangkoor. Dan wordt nogal eens als antwoord gegeven: ik zou het best willen, maar ik zit al in zoveel dingen: ik ben lid van een oudervereniging, en ik zit al in twee commissies, ik ben al haast geen avond meer thuis, het kan er echt niet meer bij. Ik heb tenslotte ook nog een vrouw getrouwd en die wil ook wel eens dat ik gewoon thuis ben.

Al die dingen eisen een deel van je tijd op. En dan is het altijd een kwestie van wikken en wegen. Wat kan nog wel, en wat kan niet meer. Maar bij het christendom is dat heel anders. Vermoedelijk wil Jezus ons daarop wijzen. Christen-zijn kun je niet reserveren voor een bepaalde avond: christen ben je altijd, of je bent het niet.

Als wij tegen Jezus zouden zeggen: ‘Ik wil wel lid worden van het christendom, maar kan dat wel, want ik zit al in zoveel dingen, bovendien ben ik getrouwd, en zo af en toe moet ik naar mijn vader en moeder'. Het antwoord van Jezus zal dan zijn: ‘Jullie snappen er niets van. Je christen-zijn staat niet los van je vrouw en van je vader en moeder; je christen-zijn kun je niet beperken tot een bepaald stuk van je leven, of een deel van je tijd. Je bent christen in alles. In je gezond-zijn en in je ziek-zijn, in je werk, en in je relaties. En als er dingen zijn waarmee je je christen-zijn niet kunt combineren, dan moet je die dingen laten wijken, je moet ze zelfs haten, ook als het je vader of moeder is, zelfs al ben je het zelf'.

Er zijn dingen die we met ons christen-zijn niet kunnen combineren. Op het moment dat je een ander in de steek laat, ben je geen christen. Op het moment dat je leven beheerst wordt door jaloezie, ben je geen christen. Dan moeten wij die dingen laten wijken, zelfs haten.