Denk eerst maar eens goed na

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

De voorbeelden die Jezus geeft in dit evangelie begrijpen wij heel goed. Wie tegenwoordig een groot project wil uitvoeren berekent alles vooraf tot in de kleinste details. De financiële mogelijkheden worden zorgvuldig overwogen, de plannen uitgewerkt, de risico's verzekerd. Men zet zich eerst neer om alles goed te overwegen, de spreuk indachtig: bezin eer je begint. Zo is het ook absoluut nodig zegt Jezus, om jezelf goed te bezinnen vooraleer je beslist mijn leerling te worden, je moet weten waarvoor je staat. Als elke onderneming de dag van vandaag vooraf planning, training en raad vraagt, dan geldt dit eigenlijk nog veel meer voor ons eigen levensproject. Je kunt niet zo maar zorgeloos en onbedacht gaan bouwen aan de laatste en diepste levenskeuze. Jezus dwingt niemand om zijn leerling te worden, maar Hij stelt wel duidelijke condities: als jij je eigendom, je familie, zelfs je leven niet op de tweede plaats stelt, kun je mijn leerling niet zijn; als jij niet bereid bent omwille van Mij, kruis en vervolging op je te nemen, kun je mijn leerling niet zijn. Bij Jezus gaat het heel eenvoudig om alles of niets, om kiezen of delen. Nu zou je kunnen denken dat deze harde eisen alleen gesteld worden voor een elitegroep, laat zeggen de priesters of kloosterlingen, maar niet voor de gewone christenen. Maar daarover staat niets in het evangelie, integendeel we lezen: "Toen talloze mensen met Hem meetrokken, keerde Hij zich om en zei tot hen: ...," dus dit woord geldt wel heel duidelijk voor iedereen: "als iets of iemand je meer waard is dan Ik, kun je mijn leerling niet zijn." Eigenlijk is het heel vreemd dat Jezus nooit iets gedaan heeft om zijn leerlingen bij zich te houden. Als ze wilden weggaan, riep Hij ze niet terug of heeft Hij ze nooit achterna gelopen. "Als ze de boodschap niet aanvaarden", zegt Hij, "schud dan het stof van je voeten en ga elders". Hij heeft ook nooit water bij de wijn gedaan. Hij respecteerde steeds de vrijheid van de mens, zelfs aan zijn beste vrienden stelde Hij de vraag: "willen jullie soms ook weggaan?" Schijnbaar was het voor Jezus van weinig belang of veel of weinigen Hem wilden volgen. Met twee of drie kan ook Kerk gemaakt worden. Velen verlieten het gezelschap van Jezus, en het moet ons ook nu niet verwonderen dat velen de Kerk verlaten. Het is niet zo vanzelfsprekend om leerling van Jezus te zijn. Onbewust houden wij vanuit het verleden nog vast aan die mentaliteit alsof het vanzelfsprekend is dat iedereen zondags naar de kerk gaat, iedereen zich interesseert in het geloof. Let er eens op, hoe dikwijls wij, als wij over de geloofsbeleving spreken, zinnen gebruiken waarin het woordje ‘nog' gebruikt wordt. Er zijn ‘nog' zoveel mensen die naar de kerk gaan, ‘nog' zoveel gezinnen waar gebeden wordt, ‘nog' zoveel mensen die in God geloven. Behoren wij dan tot een sterk vergrijzende en afslankende groep? Wij hoeven helemaal geen minderwaardigheidscomplex te hebben. Het gaat er helemaal niet om ‘nog' naar de mis te gaan, wij vinden het alleen maar jammer dat anderen ‘nog niet' ontdekt hebben wat wij mochten ontdekken: dat God een werkelijkheid kan zijn in je leven. Het gaat er niet om, een zo groot mogelijk aantal gelovigen samen te brengen. Het gaat erom begeesterde christenen te zijn, die God, God laten zijn in hun leven. Het gaat erom of er mensen zijn die anderen kunnen voorleven dat God geen ballast is en dat geloof een bron van levend water is. Zo zijn er ook christenen die zeer actief zijn in het sociaal werk, maar geen geloof overdragen. Mensen waarin de mentaliteit van Christus verder leeft, zij hebben toekomst; zij hebben een boodschap voor de wereld. Denk maar eens goed na, zegt Jezus.