Hij laat doven horen en stommen spreken (2009)

Jezus geneest een doofstomme.
Wie kan die doofstomme wel zijn?
Het is de mens die de moed verloren heeft,
die wanhopig is door tegenslag en verdriet
en verlangt naar een beetje vrede en geluk.
Jezus geeft hem zijn stem en zijn gehoor terug.
En plots is er weer toekomst!
Zijn moedeloosheid is doorbroken:
de wereld gaat weer open en
het leven kan herbeginnen.

" Hij heeft alles welgedaan" zeggen de omstanders.
Voelen wij ook die nood aan een nieuw begin:
opnieuw leren luisteren, spreken over Gods goedheid,
opnieuw mogen beminnen en bemind worden?
Bemerk: zorgende en gastvrije mensen
brachten de doofstomme bij Jezus.
Wellicht ook een opdracht voor ons:
om nog beter te leren luisteren naar elkaar,
vooral naar de zieke en moedeloze medemens,
en de weg te tonen naar vrede en geluk.