Springen als herten (Jes. 35,6)

Jesaja gebruikt heel poëtische taal.  Ze trekt ons niet weg van de werkelijkheid.  Zijn poëzie is visie en geeft kracht.  De profeet gebruikt ze ter bemoediging.  Tot de moedeloze zegt hij: “Wees sterk en vrees niet” (Jes. 35,4).

De homilie zou kunnen beginnen met enkele tonen uit de Messiah van Händel, zowel voor deze zondag als de volgende.  Händel bezingt in zijn oratorium zowel de vreugde om de Messias als zijn pijn en betrokkenheid bij de lijdende dienaar.  Hij gebruikt hiervoor teksten van Jesaja.
Hoofdstuk 35 van Jesaja is een prachtig hoofdstuk.  Hoofdstuk 35 is tegengesteld aan het vorige.  Tegenover de straffende taal tot Edom en tot alle volkeren staat nu een belofte van vreugde.  Waar Edom vervalt tot een ruïne en een woestenij, worden de geredden van Israël binnengeleid in een bloeiende tuin, waar het leed is opgeheven.  Het gunstig orakel geldt voor zij die door Jahweh zijn vrijgekocht, de verlosten uit de ballingschap.  Wat voortaan  telt is niet het toebehoren tot een ras en volk; maar wel  het van Jahweh zijn.  Hoofdstuk 35 is het loflied van de ballingen om hun bevrijding en terugkeer.  Onmiddellijk vallen de poëtische beelden op: een dansende lamme, een zingende stomme, een bloeiende en frisse waterrijke woestijn.  Vreugde trekt doorheen gans dit hoofdstuk op dit ene vers na, waarin de wraak en de vergelding van God aangeraakt wordt (Jes. 35,4b).  Voor wie er aan ontsnapt, is er zeker vreugde.De steppe zal bloeien.  Velen leggen hier een band tussen dit prachtig visionaire lied van Huub Oosterhuis en de verzen van Jesaja.

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht,
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken,
de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

Van een schoon lied herinneren we allicht waar we dit voor het eerst hoorden.  De steppe zal bloeien is een paaslied.  Het kan een lied zijn voor trekkers en pelgrims.  Zelf verbind ik het met een voettocht van Narni naar Assisi.  Pater Bob Van Laer, toen provinciaal van de minderbroeders, deed het de groep met enthousiasme zingen. 


De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einde der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen,
als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.


De steppe zal bloeien.  De Kleine Broeders van Charles De Foucauld in Assekrem (Hogarwoestijn) tonen de bezoekers, die in de dorre periode daar komen, de foto van de korte periode waarin hun woestijn vol bloemen staat.

Jesaja schildert een droom, waar het onmogelijke mogelijk wordt.  Een blinde die weer ziet, een lamme die kan lopen, een dove die hoort.  Pijn keert om in leed.  Wij moeten hem danken voor die beelden.  Velen hebben ze gebruikt.  Johannes ziet de Messias komen langs een gebaande weg (Mt. 3,3), ‘Heilige Weg’ (Is. 35,8).  Jezus gebruikt de woorden van Jesaja over de blinde, de dove en de lamme om de Messiaanse werken aan te duiden.  Hij antwoordt daarmee aan de ontmoedigde Johannes, opgesloten in de gevangenis van Herodes (Mt. 11,1-6). Wij hebben in onze dagen veel vormen van angst: de omwentelingen in de Arabische wereld, sociale ongelijkheid, stijging van de prijzen,  Waar zien we het nieuwe in vervulling gaan en waaraan werken we zelf mee?  

De joden verbinden het vers over de bloeiende steppen met de heropbouw van hun land en het vruchtbaar maken van de woestijn.   Anderen verbinden het met de vele werken die mensen rechtop doen gaan.

Jesaja reikt ons beelden en visioenen aan.  Als visioenen verdwijnen, sterft het volk.  Hij pendelt tussen fantasie en werkelijkheidszin.  Er is nood aan mensen die de twee samenhouden.  Zijn woorden hebben het effect van de vleugels van de vlinder die verder op een tornado veroorzaken, zoals zalige Johannes Paulus II met zijn oproep:”Vrees niet.”