16e zondag door het jaar (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, op woensdag 22 juli viert de kerk de gedachtenis van de heilige Maria Magdalena. Aanvankelijk was zij prostitué, zo'n vrouw die zich in het leven liggende staande houdt.

Maar op een dag nam zij even vrij, zij hield vakantie. En toen ontmoette zij Jezus. En die ontmoeting werd zo intens, dat zij heel haar leven veranderde. Zij werd een trouwe volgelinge van Jezus en de eerste getuige van zijn verrijzenis. Zoiets kan je overkomen als je vrij neemt voor God.

Ook wij hebben dit uurtje vrijgenomen voor God. Moge ook deze ontmoeting heel intens worden. Proberen wij met heel ons hart bij deze viering te zijn.

OPENINGSGEBED

Hemelse Vader, Gij hebt uw eigen Zoon gezonden om voor ons uit te gaan op onze levensweg. Wij bidden U: laat ons Hem volgen in de kracht van uw Geest en breng ons voor altijd samen in uw stad van vrede. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ...

PREEK

Het is vakantie! Zon en regen wisselen elkaar af, eigenlijk is dat alleen maar goed. In het evangelie is er ook sprake van vakantie, van een periode van rust. Niet zozeer aan het strand als wel bij God. Jezus zegt: "Kom eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit." Want het was zo druk, dat zij niet eens tijd hadden om te eten. Zij gingen met de boot weg van de mensen, maar die begrepen waar Jezus heenging en te voet waren zij er nog eerder dan Jezus.

Ook wij leven in een drukke wereld. De vakantie gebruiken wij om aan de drukte te ontsnappen. Maar een tijdje geleden stond op teletekst te lezen, dat ook tijdens de vakantie steeds vaker werknemers via internet met hun bazen in verbinding blijven staan.

Toen Jezus al die mensen zag, voelde Hij medelijden met hen. En met al die mensen, die zich in onze huidige tijd zo aftobben zonder werkelijk tot rust te komen, mogen wij ook medelijden hebben. Wij moeten niet denken "Wat een domme mensen". Soms zal het een eis van de baas zijn. Nee, als God medelijden voelt en wij willen kinderen van God zijn, dan moeten ook wij medelijden voelen en geen andere negatieve gevoelens binnenlaten in ons hart.

Er is zowel in het rijke westen als in de ontwikkelingslanden sprake van een grote nood. Hier meer geestelijke nood dan materiële, maar is geestelijke nood eigenlijk niet erger dan de materiële? Het raakt je dieper. Het ontwricht je meer. Iemand die alle luxe moet missen - hoe jammer dat misschien ook is - kan toch nog gelukkig zijn. Veel mensen in onze omgeving lijden - meestal onbewust - onder hun eigen oppervlakkigheid en onverschilligheid. Dat is pas echte armoede.

Voor ons, katholieken, geldt, dat ons medelijden mag gaan via de sacramenten en heel bijzonder via de heilige eucharistie. Volgende week en de weken daarna horen we eerst over de broodvermenigvuldiging en de broodrede van Johannes waarin Jezus verklaart, dat Hijzelf dat wonderlijke brood is. Wij mogen er van overtuigd zijn, beste medegelovigen, dat - ook al staan op veel plaatsen kerken leeg - mensen grote behoefte hebben aan de eucharistie. Zij hebben grote nood, zoeken her en der naar oplossingen, maar vinden maar niet dat goddelijke Hart van Jezus, die de bron is van alle leven, ja, van eeuwig leven. Zoals Jezus het gewone brood vermenigvuldigde, zodat allen volop konden eten, zo wil Hij ook in de harten van alle mensen komen om hen te sterken en te leiden naar - om het maar in bijbelse termen te zeggen - groene weiden en frisse wateren.

Vakantie is een heerlijke tijd. Maar laten wij niet alleen maar gaan wandelen of fietsen. Laten wij niet alleen maar lui in een stoel liggen met de gedachte op nul. Nee, probeer - voor mijn part liggend in die luie stoel - ook eens aan Jezus te denken, die ons geestelijk wil sterken. Die vraagt om alles wat ons zwaar valt los te laten en aan Hem te geven. Hij kan er zoveel beter voor zorgen dan wij.

Er zijn in onze tijd zoveel mensen, die overwerkt, overspannen zijn. Zij hebben last van een burn-out, zijn opgebrand. Bij Jezus kunnen wij nieuwe energie vinden, goddelijke kracht, wijsheid, liefde om door te gaan.

Het woord ‘vakantie', broeders en zusters, komt van het Latijnse woord ‘vacare', wat betekent ‘vrij zijn'. ‘Vacare Deo' betekent ‘vrij zijn voor God'. Niet vrij zijn van God, zo van: sorry God, nu even niet, ik heb vakantie. Nee, bij niemand komen wij meer en beter tot rust dan bij God. Als wij moe, hongerig of dorstig zijn - op een geestelijke manier - de uitputting nabij misschien , juist dan hebben wij Christus, het levende Brood en het levend Water, nodig. Vrij zijn is niet alleen soms even niets doen, maar ook meer tijd hebben voor het noodzakelijkste, ons contact met de Heer, waardoor alle ontspoorde plekjes in ons leven opnieuw op de rails worden gezet.

Wij moeten meekomen met Jezus. Waar naar toe? Naar een eenzame plaats. Veel mensen kunnen niet meer zo goed tegen eenzaamheid. De mobiele telefoon gaat overal mee naar toe. Maar als je mensen en dingen eens los weet te laten, kun je weer tot jezelf komen en in het diepste van jezelf vind je Hem, de God van eeuwig leven. In lawaai en drukte kun je God maar moeilijk vinden. Wie werkt, voor God en voor mensen, kan ook God vinden, maar soms moeten wij even meer de diepte in, soms moeten wij even naar een dokter, naar onze goddelijke heelmeester, om ons te laten genezen van opgelopen schade, om wijsheid op te doen, zodat het een volgende keer beter gaat.

Wij gaan met Jezus ... om alleen te zijn ... om een beetje tot rust te komen. Lichaam en ziel vormen hier op aarde een eenheid, maar wij zijn misschien een beetje meer geneigd om voor het lichaam te zorgen dan voor de ziel. De paus heeft de heilige Benedictus uitgeroepen tot één van de patronen van Europa. En van Benedictus komt die beroemde spreuk ‘ora et labora', wat betekent ‘bid en werk'. Door voldoende te bidden en voldoende te werken bewaren wij ons evenwicht of krijgen wij het terug. Wij moeten zorgen voor heel ons mens-zijn door goed te eten en te drinken, te werken en te slapen en ... door te bidden.

Beste medegelovigen, drie ingrediënten, die wij vandaag van Jezus krijgen om een goede vakantie te hebben: 1) Ga met Hem mee ... 2) om eens alleen te zijn ... 3) om tot rust te komen. Ik wens jullie allemaal een heel goede vakantie toe. Een vakantie met God. Het is de beste vakantie, die er is.

SLOTWOORD

Er was eens een concertpianist, die zei: Wanneer ik één dag niet studeer, merk ik het. Wanneer ik twee dagen niet studeer, merken mijn vrienden het. Wanneer ik drie dagen niet studeer, merkt mijn publiek het.

Hetzelfde - zei ooit bisschop Dibelius - geldt voor mij wat het bidden betreft. Wanneer ik één dag niet bid, merkt God het. Wanneer ik twee dagen niet bid, bespeur ik het in mezelf. Wanneer ik drie dagen niet bid, merkt mijn omgeving het.

Broeders en zusters, laten wij in de vakantie ook eens wat extra tijd uittrekken voor God. Misschien voelen wij ons dan na de vakantie op een heel andere wijze als herboren mensen.