Rust wat uit!

Beste vrienden,

Het land heeft nieuwe mannen nodig – zonder twijfel! Nieuwe mannen en ook nieuwe vrouwen – we kunnen er niet buiten, tenminste, als we het bedrijfsleven mogen geloven.  

Het mensenmateriaal dat op dit ogenblik ter beschikking staat, schijnt maar in zeer beperkte mate geschikt te zijn: te kleine productiviteit, te veel ziekteverzuim, te lange verlofperiodes en veel te hoge eisen. 

De nieuwe mannen en vrouwen die het bedrijfsleven absoluut nodig heeft moeten aan heel andere criteria voldoen: iets boven de dertig zijn, kerngezond, flexibel belastbaar en liefst zeven dagen per week de klok rond inzetbaar. Dat soort mensen heeft het land nodig. 

En wanneer we zo menige statistiek van één of ander groot bedrijf bekijken, dan hebben andere mensen vandaag reeds amper nog een kans. Steeds meer ondernemingen hebben nu reeds amper nog werknemers boven de 45. Jong en dynamisch moet je zijn om in deze tijd nog te kunnen overleven. De concurrentie is blijkbaar zeer hard geworden en waar tot op het bot om ieder percentje wordt gevochten, daar is geen plaats meer voor menselijkheid of voor barmhartigheid.  

Door de situatie bepaalde noodzaak noemt men dat! En dergelijke door de situatie bepaalde noodzaken, daar moet je in elk geval gevolg aan geven. Wie zou zich daar trouwens tegen kunnen verzetten? Wie zou op het idee durven komen om aan die situatie iets te veranderen? Dan gaan we toch liever op zoek naar nieuwe mannen en vrouwen, naar mensen die in dergelijke omstandigheden standhouden. Die aan die bijzondere eisen voldoen.   

Maar wie voldoet aan die vereisten? Wie houdt dat uit? Wie kan in een dergelijke maatschappij nog overleven? Je bent nu eenmaal ouder dan dertig! En je wordt nu eenmaal ouder! En ziekten bestaan, er zijn periodes van minder presteren en iedereen heeft rust nodig en moet de batterijen al eens opladen. Dat allround genie waar ons bedrijfsleven zo naar verlangt bestaat gewoon niet!   

Je kan dat alleen benaderen wanneer je al diegenen die niet meer meekunnen, de ouderen, de zieken, de slecht opgeleiden en de uit de cadans gestapten gewoon uitsorteert, wanneer je over hen heenkijkt en hen links laat liggen. En dat is wat vandaag veel te veel gebeurt.  

Wat ook de situatie is, het mag zo ver niet komen! Het is een weg die we moeten verlaten. Geen meter verder op dat pad dat onze maatschappij al veel te lang volgt. Wat voor maatschappij zal dat worden als we zo verder gaan? Een maatschappij die een zo enorme druk op de mensen uitoefent dat die er op de duur onder begeven, dat je het niet meer durft wagen om het wat langzamer aan te doen uit pure angst om uitgesorteerd te worden. Een maatschappij die over lijken gaat en die volledig voorbij gaat aan de menselijke behoeften.   

Een onmenselijke maatschappij en dus ook een totaal onchristelijke maatschappij! Want alles wat niet menselijk, wat onmenselijk is, kan niet christelijk zijn! Jezus Christus is namelijk menselijk, Hij is de mens geworden God!  

En het evangelie van vandaag toont ons op een grootse manier hoe menselijk die God in Jezus Christus is! Toen er zo veel mensen kwamen dat het werk voor de leerlingen te veel werd en ze zelfs geen tijd meer vonden om te eten zei Jezus gewoon: “Doe het wat kalmer aan! Komt mee naar een eenzame plaats waar we alleen zijn en rust wat uit.”  

Jezus voelt de mensen aan, want Hij is mens geworden, Hij is een menselijke God. Wanneer wij er niet in slagen om onszelf en de anderen terug beter aan te voelen, dan zal onze maatschappij zeker niet christelijker worden.   

Ik ben dankbaar voor dit evangelie, juist nu de vakantie weer voor de deur staat. Jezus zelf roept ons toe: “rust wat uit.”  Ledigheid mag dan wel het hoofdkussen van de Duivel zijn, maar rusteloosheid, 24 uren productiviteit, gemanipuleerde en geprogrammeerde mensen die nog alleen maar tandwieltjes in de grote tredmolen zijn, dat is het einde van alle menselijkheid.  

Ik wens jullie allemaal een verkwikkende en stressvrije, en in de Geest van Jezus Christus menswaardige verlofperiode. Gaat naar een eenzame plaats en rust wat uit! En komt daarna terug om er mee toe bij te dragen dat de wereld terug wat menselijker wordt. Amen.