Een troostvol begin - Sinterklaaspreek (1999)

Een Sinterklaaspreek, niet te lang,
met zeker ook, wees maar niet bang,
een woord om te waarderen.
Want met de Sint gaat het erom
dat iedereen, hoe knap of dom,
van Jezus iets kan leren.

Een preek op rijm, maar, aan de top,
het thema, dus, let even op:
‘om troostvol te beginnen’.
Want ied’re zondag, week na week,
willen wij samen, in de preek,
ons steeds opnieuw bezinnen.

Bezinnen op een nieuw begin,
want wij gaan duizend jaren in,
de laatste dagen tellen.
De laatste dagen van het jaar,
de vraag is, zijn wij allen klaar,
om daar nu heen te snellen.

Denk aan de Doper, wat hij zei,
wat hij daar riep voor jou en mij:
‘bereid de weg des Heren’.
Dat is het waar het nu om gaat,
wat in het Evangelie staat,
de kansen zullen keren.

Daar staat meteen: een nieuw begin,
je leest het in de eerste zin,
het Blijde Nieuws gaat komen.
Een Goed Bericht voor iedereen.
Het maakt je blij, daar wil je heen,
Dat is waarvan wij dromen.

Zie, God de Heer, Hij komt met kracht,
op Hem heeft iedereen gewacht,
Gods dochters en Gods zonen.
De heersers vallen van hun troon,
gerechtigheid wordt weer gewoon,
de liefde zal hier wonen.

Johannes roept in de woestijn,
de plaats waar wilde dieren zijn:
‘wat wil je van mij leren?’.
Zo vraagt hij ons, in deze tijd,
ben jij, als mens, God toegewijd,
wil jij je echt bekeren?

Want na mij komt, die sterker is,
dat zegt Johannes, en gewis,
dit kwam hij ons vertellen:
‘Die sterke is Gods eigen Zoon,
Hij heeft voor ons een hemels loon,
Hij komt om te herstellen’.

Een hartenkoning, dat is Hij,
Hij schenkt zijn vreugde, maakt ons blij,
Hij wil ons liefde geven.
Hij zoekt geen straf, Hij is niet kwaad,
Hij zegt alleen: ‘wees steeds paraat,
Ik kom om te vergeven’.

Dat is wat in de Advent klinkt:
‘Hij komt’, dat is wat ieder zingt;
‘Hij komt om ons te dopen’.
Hij doopt met vuur en Heil’ge Geest,
Hij maakt het leven tot een feest,
dat is waarop wij hopen.

Hij nodigt uit, Hij moedigt aan,
Hij roept ons op om klaar te staan
en met Hem mee te trekken,
Hem achterna, door deze tijd,
Hem achterna, God toegewijd;
Hij roept om ons te wekken.

Wat is er in jouw leven mis,
een deel waar Hij geen koning is,
waar de woestijn moet bloeien?
Ontbreekt er iets in woord en werk,
schiet je tekort voor huis en Kerk,
waarin kun je nog groeien?

Hij komt, we denken aan de Sint,
hij komt, maar wie opnieuw begint,
die denkt een stapje verder.
Die denkt al aan Gods Koninkrijk,
die houdt je wakker, die zegt: ‘kijk’,
daar komt de Goede Herder.

Kom, ga vast mee naar Bethlehem,
ga mee, op weg, ga mee naar Hem,
die in jouw hart wil wonen.
Ga mee en laat de wereld los,
ga met de ezel en de os,
ga mee, want Hij zal komen.
Amen.