23ste zondag dh jaar A (2011)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden
OPENINGSWOORD
Broeders en zusters, allemaal van harte welkom!

Wij leven in een tijd waarin veel mensen niet zo houden van allerlei geboden en verboden, zeker niet als het gaat om het eigen privéleven.

Maar de geboden hebben uiteindelijk allemaal iets te maken met de liefde. Zouden wij elkaar dan niet mogen, ja, moeten herinneren aan de liefde tot God en de naaste?

Soms - als wij iemand iets verkeerds zien doen - zwijgen wij uit angst, maar deze zwijgzaamheid kan ook voortkomen uit een valse bescheidenheid: ik mag mij niet met zijn zaken bemoeien. Zowel de eerste lezing als het evangelie zeggen echter, dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar, ja, het kan gebeuren dat God bij ons het bloed van een zondaar komt opeisen... omdat wij hebben gezwegen. De tweede lezing zegt hóe wij iemand dienen aan te spreken op zijn gedrag: nooit zonder liefde.

Vragen wij God om wijsheid, opdat wij elkaar en andere mensen op een goede manier kunnen helpen.

OPENINGSGEBED
Laat ons bidden. Heer onze God, de liefde voor de ander is het hart van uw geboden. Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd. Wij bidden U: leg ons in alle omstandigheden woorden van waarheid en bemoediging in de mond. Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud of blind zijn voor onrecht, maar meebouwen aan de gemeenschap waarin uw Naam geheiligd wordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... . Amen.

PREEK
Beste mensen, het gebeurt zo dikwijls, dat mensen samenkomen: thuis of waar dan ook. En soms blijken er dan tegenstrijdige belangen of interesses te zijn.

Jezus Christus spreekt vandaag over mensen, die één van hart en één van geest samenkomen omwille van Hem. Er zijn geen tegenstrijdige belangen, nee, zij willen samen God loven en prijzen, nadenken over een Woord van God, of iets aan God vragen. En het nieuwe is vooral dat Jezus heeft gezegd: Waar twee of drie mensen op deze wijze samenkomen - dus omwille van Hem - daar zal Hij in hun midden zijn. En wat zij ook vragen, zij zullen het verkrijgen van Jezus’ Vader, die in de hemel is.

Beste mensen, wij, gelovigen, zijn verantwoordelijk tegenover elke broeder of zuster, die wij in Jezus’ Naam mogen ontmoeten.

Er is allereerst aan de leiding van de Kerk een bijzondere verantwoordelijkheid over het gemeenschappelijke geloofsgoed toevertrouwd. Petrus kreeg van Jezus de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen, symbool voor een persoonlijke macht, die alleen maar geldt voor hem en zijn opvolgers.

Maar er is nog een andere macht toevertrouwd aan gelovigen, die samenzijn. Het evangelie begon met het feit, dat wij - óók binnen de Kerkgemeenschap - zondaars ontmoeten. Wij hoeven om te beginnen alleen maar in de spiegel te kijken. En Jezus wil ons leren hoe wij met hen moeten omgaan.

Zo schrijft Hij niet meteen de meest radicale middelen voor. Als wij merken, dat iemand in ernstige mate zondigt, zichzelf en/of anderen kwaad aandoet, hoeven wij hem niet meteen bij de kerkelijke overheid aan te brengen . Iedere gelovige op zich is voldoende toegerust met genade van de heilige Geest en met kennis van zaken - wij moeten dan wel blijven bidden en lezen uit de Bijbel of een ander godsdienstig boek, de Catechismus van de Katholieke Kerk of een mooi heiligenleven - om die zondaar met veel liefde en geduld èn met kennis van zaken te kunnen aanspreken.

Luistert hij niet, dan halen wij er nog één of twee getuigen bij. Luistert hij dan nog niet, dan halen wij er de kerkelijke overheid bij. En als hij dan nòg niet luistert, wordt hij uitgebannen, maar zelfs dat gebeurt dan niet met de bedoeling hem voor altijd te verstoten, maar om hem te helpen beseffen hoe ernstig deze zaak is.

Wij weten, dat wij dit mogen, ja, moeten doen, in Jezus’ Naam. Zijn aanwezigheid geeft ons de kracht en de wijsheid, de bevoegdheid, om iemand aan te spreken.

Maar ja, je hoort ook weleens dat iemand een ander of anderen op straat op hun gedrag aanspreekt en vervolgens wordt hij in elkaar geslagen. Dan kijk je wel uit om iemand aan te spreken. Tegenwoordig maken steeds meer mensen gebruik van de mogelijkheid “Meldt misdaad anoniem”. Het is goed dat het kan, maar dat het nodig is, is geen goed teken.

Paulus zei in de tweede lezing vandaag: “De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. De liefde vervult de gehele wet”. Daarom gaan wij met zondaars om zoals wij zouden willen dat mensen met ons omgaan. Dat heeft alles te maken met het gezegde “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”.

De enige, echte macht in de Kerk, broeders en zusters, is die van de liefde. Wij moeten een zondaar als het ware zo sterk omgeven met het licht van de goddelijke liefde, dat hij zelf de duisternis van zijn zonde ziet.

Even een verhaal. Er was eens een monnik. Laten wij hem “broeder Jan” noemen. Broeder Jan nam het niet zo nauw met de kloosterregels. Na vele jaren in het klooster te hebben geleefd, kwam hij op sterven te liggen. Vader abt en alle monniken kwamen aan zijn bed om de gebeden van de stervenden op te zeggen.

Zij verbaasden zich erover, dat broeder Jan zo blij en opgewekt de dood in de ogen zag. Op gegeven moment vroeg vader abt: “Broeder Jan, met alle respect, wij weten allemaal dat u gedurende heel uw kloosterleven het niet zo nauw heeft genomen met de heilige kloosterregels. Bent u nu niet bang voor het oordeel van God?”

En broeder Jan antwoordde: “Wat u zegt is waar, vader abt, maar vanaf de eerste dag, dat ik in het klooster intrad, heb ik niemand veroordeeld, en omdat Onze Heer Jezus Christus gezegd heeft “Veroordeelt niet, en gij zult niet veroordeeld worden”, zie ik het oordeel met een gerust hart tegemoet.” En alle monniken klapten van vreugde in hun handen.

Broeders en zusters, als je denkt, dat je door te spreken in de relatie meer afbreekt dan opbouwt is het uiteraard beter te zwijgen, maar soms ook kunnen en moeten wij spreken, getuigen, ook al is dat niet altijd leuk of gemakkelijk. Maar de macht van waaruit wij spreken is altijd die van de liefde. Laten wij niet spreken over elkaar, zoals broeder Jan dat ook niet deed, maar spreken wij met elkaar. Gesprekken met elkaar werken genezend als zij gevoerd worden in liefde.

Laten wij eerlijk durven zijn. Mensen, die honderden of duizenden euro’s van een snelweg oprapen en in eigen zak steken, nadat een geldtransportwagen een geldcassette heeft verloren, zijn niet eerlijk. Het zijn gewoon dieven.

Het toonaangevende financiële dagblad “Wall Street Journal” heeft onlangs beslag weten te leggen op een intern rapport van Goldman Sachs, één van de grootste zakenbanken ter wereld. Terwijl de bank tegenover het publiek doet voorkomen alsof de crisis onder controle is, wordt in het 54 pagina's tellende rapport geconcludeerd, dat er op korte termijn een enorme financiële en economische crash in zowel Europa als de VS aankomt. Vooral in Europa zouden een groot aantal banken en financiële instellingen op het randje van instorten balanceren.

Wat oneerlijk, dat dit voor het grote publiek angstvallig geheim wordt gehouden. Mensen kunnen daardoor geen voorzorgsmaatregelen nemen.

Het is inderdaad niet eenvoudig, maar laten wij proberen altijd in liefde eerlijk te zijn. Echte eerlijkheid is een teken van liefde, een teken dat wij met elkaar en met anderen het beste voorhebben.