Onbevelekte ontvangen relaties

Onbevlekte ontvangen relaties

Wat wil de 1e lezing en de evangelie lezing ons zeggen?

Maria wordt de nieuwe Eva genoemd. In de 1e lezing begaat Eva een fout door Adam te verleiden ook van de vruchten van de verboden boom te eten. De boom wordt ook de boom van goed en kwaad genoemd. Iemand die van de vruchten eet zou in staat worden te oordelen over goed en kwaad  en zich zo gelijk maken aan God  Zo krijg je twee kapiteins op een schip dat niet op koers te houden is. Het is niet dat God zijn macht niet wil delen sterker nog wij zijn zijn kinderen geschapen naar zijn beeld maar met twee kapiteins op een schip bereik je de eindbestemming nooit.

Op een schip heerst ook geen democratie, dood eenvoudig door dat er geen tijd voor overleg is. Als er plotseling een storm opsteekt moet er gehandeld worden onder het motto God zegene de greep.

Die informatie hield de slang achter voor Eva  De engel Gabriel belooft aan de nieuwe Eva Maria de sterren van ze hemel met de woorden Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Een kind met zo een toekomst wil juist iedereen. Onwillekeurig denkt de gemiddelde mens dan ook aan al die materiële welvaart die dat – kind- met zich mee brengt

Dat het juist niet zo afloopt lijkt de Engel te verzwijgen. Wanneer Maria toen ook al verteld zou worden dat haar hart doorboord zou worden met een zwaard had ze misschien bedankt voor de eer. De slang en de Engel hadden beter over de all inclusieve cruise moeten vertellen?

Adam voelde zich ook een beetje belazerd blijkt uit zijn woorden "De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten." Eigenlijk zegt hij dat het God zijn schuld is en dat hij hem en betere vrouw had moeten schenken Adam en Eva waren ooit dol verliefd op elkaar.

Met de onbevlekte ontvangenis wil de kerk duidelijk maken dat Maria vrij is van de erfzonde

En dat dat geen garantie is voor een onbezorgde cruise door het leven. Het is – in het begin-  de wederzijdse liefde tussen God en  Maria doet zeggen "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." Maria heeft niet de ambitie om Kapitein te worden. Maar dienstbaar in de relatie te blijven door dik en dun. Ooit was er een Adam die werd overspoeld door  zorgen Toen hij zich gedroeg als kapitein en probeerde de boei van de financiële rust te bereiken verloor hij zijn gezin. Wanneer hij nog meer vertrouwen in God had gehad en zich ondanks alle moeilijkheden dienstbaar had opgesteld zou de relatie met zijn gezin niet gebroken zijn

De twee lezingen vertellen ons dat elke liefdes relatie onbevlekt begint en je er alles voor over hebt om elkaar gelukkig te maken  Door " de donder in de tuin, worden wij bang, en omdat wij ons naakt en van God verlaten voelen verbergen. wij ons voor Hem en denken gek geworden door angst dat wij een betere Kapitein zijn dan onze Vader. Juist dan gaat het echt mis en wil je wel door het stof terug naar het paradijs kruipen.